Jakość

Z1.KJ.01

ASERTO Sp. z o.o.

ul. Jana Wiktora 7
36-100 Kolbuszowa

POLITYKA JAKOŚCI

 

ASERTO Sp. z o.o.

Jesteśmy przedsiębiorstwem handlowo-usługowym, które specjalizuje się w dostawach trudno dostępnych części zamiennych dla przemysłu, a także w kompleksowej obsłudze naszych Klientów w zakresie dostaw części zamiennych dla utrzymania ruchu i nie tylko.

 

Nadrzędnymi celami firmy jest:

 

Stałe spełnianie najwyższych wymagań Klientów, jednocześnie zapewniając im usługę na oczekiwaniem poziomie terminowości i wymagań jakościowych.

Zapewnianie wizerunku zaufanego partnera, potrafiącego spełnić bardzo wysokie wymagania specjalistyczne i jakościowe.

Ciągły rozwój i utrzymanie wysokich kompetencji personelu w obszarze obsługi klienta oraz specjalistycznej wiedzy produktowej.

 

Powyższe cele będą realizowane przez:

 

Szeroka gamę dostawców oraz możliwości zapewnienia klientom różnego rodzaju rozwiązań również alternatywnych.

Badanie satysfakcji klientów i doskonalenie na tej podstawie.

Wdrożenia i utrzymania najlepszych standardów wg. powszechnych regulacji. Międzynarodowych norm i najlepszych praktyk biznesowych.

Ciągłe doskonalenie kompetencji pracowników, udział w szkoleniach i budowaniu świadomości.

Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia przez wdrożenie i utrzymanie SZJ zgodnie z ISO 9001:2015.

 

Cele będą poddawane corocznemu przeglądowi, aby upewnić się, że nadal są zgodne z ogólną strategią Firmy i Systemem Zarządzania Jakością.

 

 

W imieniu organizacji deklaruję realizacje wyżej wymienionej Polityki Jakości, oraz dołożę wszelkich starań, aby zapewnić zasoby na jej realizacji.

 

  Zatwierdził  19.06.2023                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                 Jakub Nowak

 

 

Nasi partnerzy

Współpracujemy z dostawcami na całym świecie, zarówno na rynku europejskim jak i w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach.